Verpleegkundig specialist Behandeldienst Stichting Humanitas Rotterdam

Over Humanitas

Humanitas is er voor de meest kwetsbaren in de regio Rotterdam, van 18 tot 100+. Humanitas helpt deze mensen hun leven op hun eigen manier te blijven leven. Zo zelfstandig mogelijk. Voor hen willen we een breed en afgestemd palet aan zorg, welzijn en diensten aanbieden. Zowel in huis als thuis. Daarbij vinden wij aandacht het allerbelangrijkste. Hierbij denken we niet vanuit wetten en geldstromen, maar vanuit de mens. Dit onder het motto ‘tegen de stroom en anders durven zijn’.

De medische dienst van Stichting Humanitas biedt zorg en behandeling aan verschillende doelgroepen: psychogeriatrie, chronische somatische zorg, geriatrische revalidatie, palliatieve zorg en een observatieafdeling ten behoeve van psychogeriatrische diagnostiek, zorg- en woonadvies. De cliënten wonen in meer dan 30 verschillende locaties in de regio Rotterdam.

Humanitas is in ontwikkeling en neemt actief deel aan de transitie in de ouderenzorg. De Medische dienst ( MD) heeft naast het bieden van optimale zorg als speerpunten taakherschikking, ondersteuning van de huisarts in de 1e lijn en opleiden van AIOS, HAIO en geneeskundestudenten.

Het is de visie van de MD de brugfunctie tussen medisch- en verpleegkundige zorg als taak/verantwoordelijkheid verder te professionaliseren en multidisciplinair werken verder door te voeren. De MD is een team van 8 specialisten ouderengeneeskunde, een AIOS, 2 HAIOS, 7 basisartsen, 8 verpleegkundig specialisten (waarvan 2 in opleiding) en een secretariaat.

Stichting Humanitas is op zoek naar een verpleegkundig specialist (GZ specialisatie ook welkom).

 

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Coördineren van zorgprocessen (waarbij meerdere disciplines betrokken zijn);
 • Verlenen van medische en verpleegkundige zorg aan toegewezen cliënten binnen het eigen deskundigheidsgebied;
 • Bevorderen van de kwaliteit van de (verpleegkundige) zorg;
 • Jezelf zijn en blijven.

 

Jouw profiel:

 • Master Advanced Nurse Practitioner ( MANP) afgerond met de specialisatie chronische zorg bij somatische aandoeningen of intensieve zorg;
 • Je bent in staat prioriteiten te stellen en initiatieven te nemen en de werkzaamheden zelfstandig uit te voeren;
 • Kennis van ouderenzorg;
 • Een True leader;
 •  BIG-geregistreerd.

 

Wij bieden:

 • Een arbeidsovereenkomst met uren in onderling overleg;
 • Salariëring conform de cao VVT, FG 60;
 • Aanstelling voor een jaar met mogelijke verlenging voor onbepaalde tijd;
 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

 

Informatie

Meer informatie over deze functie kan ingewonnen worden bij: Femke Wisse, specialist ouderengeneeskunde of Wietske Berrevoets, specialist ouderengeneeskunde via telefoonnummer: 010-2713207

Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad (VAR)
Stichting Humanitas heeft een Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad (VAR) die adviseert over zorginhoudelijke zaken die direct van invloed zijn op de werkvloer. Gevraagd en ongevraagd. Bij het adviseren houdt de VAR zoveel mogelijk rekening houden met de beroepspraktijk. De adviezen dragen bij aan de professionalisering van de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep.

Humanitas in een Notendop? Bekijk onderstaand filmpje:

 

Sollicitatie

Digitaal solliciteren: stuur je sollicitatiebrief en cv naar sollicitanten@stichtinghumanitas.nl of solliciteer via het sollicitatieformulier op onze website: Solliciteer direct

Wij vragen iedere nieuwe medewerker om bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag op naam van Humanitas te overleggen.

Stichting Humanitas is lid van het Rotterdams Platform tegen Arbeidsdiscriminatie. Samen met andere organisaties maken wij ons sterk vóór gelijke kansen en tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Verpleegkundig specialist Behandeldienst Stichting Humanitas Rotterdam
Schuiven naar boven