Manager Wijkverpleging

Word jij onze nieuwe manager wijkverpleging? Breng jij verbinding tussen de wijk, de teams en de verschillende samenwerkingspartners en wil jij de beste zorg leveren aan onze kwetsbare doelgroep?

Waar ga jij werken?

Bij Langer Thuis & Hulpverlening staan we de komende jaren voor een enorme opgave. Vanwege de forse groei aan cliënten en krapte op de arbeidsmarkt moeten we op een nieuwe manier gaan werken. Een manier die aansluit bij de behoefte van onze cliënten om langer en vitaler thuis te blijven wonen. Zorg en ondersteuning moet hiervoor dichter bij de cliënt georganiseerd worden. Voorliggende voorzieningen, welzijnsactiviteiten, Wmo-dienstverlening en wijkverpleging worden hierdoor de komen jaren belangrijker. In deze opgave geloven we dat we samen verder komen. Zo zetten wij als Humanitas in op wijkallianties. Hierin maken we de verbinding met ketenpartners, lokale ondernemers en burgerinitiatieven. Ook zien we de informele zorg als belangrijke schakel in onze zorgprocessen.   

We gaan echter niet alleen samenwerken binnen de stad, maar vooral ook binnen de organisatie. We bundelen daarom de bestaande krachten van de huidige domeinen Zorg Thuis en Welzijn & Hulpverlening in één directieportefeuille: Langer Thuis & Hulpverlening. Dit leidt tot een nieuwe functie van teamleider. Deze functie moet worden neergezet/ingericht door de 2 nieuwe managers wijkverpleging. 

Hoe ziet jouw rol eruit?

De manager wijkverpleging heeft een strategische/integrale verantwoordelijkheid en legt verbinding binnen de organisatie en teams. Je geeft integraal leiding vanuit de organisatievisie en aan de teamleiders, de centrale regieverpleegkundige en de centrale planner.  

Je teamleiders dragen zorg voor focus, aandacht en begeleiding van (thuiszorg) medewerkers zodat er verbindingen en samenwerking ontstaan tussen de teams en samenwerking- en alliantiepartners in de wijk. Ook werk je nauw samen met diverse andere disciplines met als resultaat een goede kwaliteit van zorg en ondersteuning en een gezond bedrijfsresultaat.  Eén van de 2 managers is reeds benoemd en heeft een zorginhoudelijk profiel. Wij zoeken in aanvulling daarop een manager die kennis en ervaring heeft met bedrijfsvoering in de wijkverpleging. 

Resultaatgebied in een notendop:

Ontwikkeling van strategie, -beleid en werkplan:
Je draagt bij aan de ontwikkeling en realisatie van de Humanitas strategie en product- en jaarplan voor de directie Langer Thuis & Hulpverlening.

Realisatie plannen, bedrijfsvoering en management van eigen afdeling:
Zorgt voor de effectieve en efficiënte bedrijfsvoering van de eigen teams en stuurt bij waar nodig is en realiseert de productie- en bezettingsdoelstellingen conform het vastgestelde jaarplan.

Leveren van dagelijkse zorg:
Je adviseert ten aanzien van het zorgbeleid en levert samen met je collega-manager wijkverpleging een bijdrage aan de ontwikkeling van strategisch zorgbeleid voor de kwetsbare doelgroep Rotterdammers.

Kwaliteit van zorg:
Draagt op strategisch vlak aan beleidsontwikkeling en -implementatie, met oog voor externe ontwikkelingen, innovatie en met behoud van de kracht van het concept.
Ook lever je input voor contractbesprekingen met zorgverzekeraars en gemeenten.

Medewerkersbezetting, ontwikkeling en coaching:
Zorgt voor ontwikkelen, binden, boeien en inzet van de eigen medewerkers en draagt zorg voor in-, door- en uitstroom van medewerkers, met oog voor een gezonde teamdiversiteit en -dynamiek en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Versterken van de samenredzaamheid:
Draagt de visie op samenredzaamheid uit naar coördinatoren, regieverpleegkundigen, planners en thuiszorgteams.

Versterken van de samenwerking met- en in de wijk:
Versterkt de interne samenwerking binnen het MT Langer Thuis & Hulpverlening en versterkt de samenwerking met samenwerkingspartijen en allianties in de wijk.

Stakeholdersmanagement en netwerken:
Je inspireert, verbindt, ontwikkelt, initieert en bevordert samenwerking en nieuwe samenwerkingsvormen met relevante stakeholders en netwerken als gemeenten, partners, collega organisaties, vakgroepen etc.

Welke talenten en ervaring neem je mee?

 • Hbo/Wo werk- en denkniveau;
 • Afgeronde bedrijfskundige opleiding aangevuld met kennis en ervaring in de zorg- en welzijnssector. Eventueel een afgeronde Hbo-opleiding in de zorg aangevuld met ruime bedrijfskundige ervaring;
 • Minimaal 10 jaar ervaring in een strategische managementpositie;
 • Visie op ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector en vertaling hiervan naar bedrijfsvoering;
 • Volgt ontwikkelingen in de zorg en is in staat deze te vertalen naar de eigen organisatie;
 • Aantoonbare integrale managementervaring met veranderkundige opgaven.

Wij bieden:

 • Gezellige, levendige organisatie met veel mogelijkheden en collegiale samenwerking;
 • Contract van 32-36 uur;
 • Een bij de functie passende salariëring schaal 65 conform de CAO VVT;
 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder de beschikking over een smartphone en laptop, eindejaarsuitkering van 8,33%, vakantiegeld van 8%, een fietsplan en collectieve zorgverzekeringen;
 • Pensioenopbouw bij pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Informatie

Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Henny van Beelen, directeur Zorg Thuis a.i. telefoonnummer 06 51393443. Heb je vragen over de recruitmentprocedure kun je contact opnemen met de afdeling recruitment via 06- 58948927.

Solliciteren

Stuur je sollicitatiebrief en cv onder vermelding van “manager wijkverpleging” via deze sollicitatieknop Solliciteer direct of mail beide documenten naar sollicitanten@stichtinghumanitas.nl.

Stichting Humanitas is lid van het Rotterdams Platform tegen Arbeidsdiscriminatie. Samen met andere organisaties maken wij ons sterk vóór gelijke kansen en tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Wij vragen iedere nieuwe medewerker om bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag op naam van Humanitas te overleggen. Deze vergoeden wij aan je met je eerste salarisbetaling.

Over Stichting Humanitas

Stichting Humanitas (Rotterdam Rijnmond) biedt hoogwaardige zorg en dienstverlening aan de kwetsbare Rotterdammer van 18 tot 100+. Wij richten ons op verzorging, verpleging, welzijn, maatschappelijke dienstverlening en medische behandeling. Onze kernwaarden zijn eigen regie, zoveel mogelijk zelf, betrokkenheid van naasten en denken in mogelijkheden. Humanitas is een algemene instelling zonder binding aan een levensbeschouwing. Bij Humanitas werken circa 2.500 medewerkers en 1.000 vrijwilligers in diverse regio’s en locaties. Voor meer informatie: www.stichtinghumanitas.nl.

Humanitas Boegbeeld

ORANJE HART COMPETENTIES

In de leiderschapspositie bij Humanitas draag je binnen je team een integrale verantwoordelijkheid en voel je je verantwoordelijkheid voor je eigen team- en Humanitas als geheel, ben je trots en koester je ons oranje hart. Dat betekent dat je:

 • De interne- en externe ambassadeur van Humanitas bent in gedrag, woorden en keuzes en dus interesse hebt in alle onderdelen van onze organisatie en onze doelgroepen;
 • De Humanitas grondhouding met het daarbij behorende morele kompas draagt en uitdraagt in je eigen communicatie en handelen naar collega’s en buitenwereld;
 • De stad en haar problematieken begrijpt en relaties opbouwt met interne en externe stakeholders en hen actief met elkaar verbindt altijd gericht op het grotere belang van onze (toekomstige) cliënten;
 • Oprecht geïnteresseerd bent in de ander, de ander ziet en wilt begrijpen en je je benadering kunt aanpassen aan omstandigheden, situaties of wat de ander nodig heeft (in redelijkheid);
 • Vanuit je expertise en verantwoordelijkheid een sparringpartner bent voor collega-leiders in zowel het primaire- als ondersteunende proces;
 • Focus houdt op het resultaat, dat je vanuit je verantwoordelijkheid beslissingen durft te nemen vanuit de integraliteit en dus ook weet wanneer je collega’s moet betrekken. Dat maakt dat je soms afwegingen maakt voor het grotere belang en concessies kunt doen aan deelbelangen;
 • Vanuit een helicopterview kijkt en denkt maar ook hands-on aanpakt als het nodig is en grote plannen kan omzetten naar concrete acties en daarin volhardend bent als het niet meteen gaat zoals gehoopt;
 • De juiste balans weet te vinden tussen zelfzorg en er zijn als het nodig is, dat je paraat bent, maar ook weet in te schatten hoe hiermee om te gaan en wanneer je zelf een beroep doet op collega-leiders;
 • Lef hebt en altijd zoekt naar (minder conventionele) oplossingen om de voorwaartse beweging te blijven maken en daarmee buiten de gebaande paden kan denken en tegelijkertijd binnen de afgesproken lijnen kan handelen;
 • Je handelen en beslissingen altijd transparant zijn.
Schuiven naar boven